Bộ lưu điện E1000

- Đặc tính: sử dụng cho cửa cuốn khe thoáng

- Công suất: Thích hợp với các loại mô tơ có sức nặng 300Kg.

- Bảo hành: 12 tháng

e1000-binh-luu-dien-austdoor

Bộ lưu điện E2000

- Đặc tính: sử dụng cho cửa cuốn khe thoáng

- Công suất: thích hợp cho mô tơ có trọng lượng 500kg và 800kg.

- Bảo hành: 12 tháng

e2000-binh-luu-dien-austdoor

Bộ lưu điện P1000

- Đặc tính: sử dụng cho cửa cuốn khe thoáng

- Công suất: Thích hợp với các loại mô tơ có sức nặng 300Kg.

- Bảo hành: 12 tháng
p1000-bo-luu-dien-austdoor

Bộ lưu điện P2000

- Đặc tính: sử dụng cho cửa cuốn khe thoáng

- Công suất: thích hợp cho mô tơ có trọng lượng 500kg và 800kg.

- Bảo hành: 12 tháng
p2000-bo-luu-dien-austdoor

Bộ lưu điện AD9

- Thiết bị lưu trữ điện năng, giúp vận hành cửa cuốn khi bị mất điện

- Đặc tính: sử dụng cho cửa cuốn tấm liền có diện tích ≤12m2

- Công suất/: dùng cho bộ tời ARG .P – 1l/1p

- Bảo hành: 12 tháng
ad9-bo-luu-dien-austdoor

Bộ lưu điện AD15

- Thiết bị lưu trữ điện năng, giúp vận hành cửa cuốn khi bị mất điện

- Đặc tính: sử dụng cho cửa cuốn tấm liền có S ≥ 12m2

- Công suất/: dùng cho bộ tời ARG .P – 1l/1p

- Bảo hành: 12 tháng

ad15-binh-luu-dien-austdoor


Bộ lưu điện 24V

- Bộ lưu điện tích hợp với bộ tời AD lắp ráp đồng bộ

- Bảo hành: 12 tháng
bo-luu-dien-24v-austdoorzalo